Czy folie PVC mogą byc używane w niskich temperaturach ?

Polichlorek winylu PVC – jest tworzywem polimerowym uzyskiwanym na drodze procesu suspensyjnej, emulsyjnej, lub blokowej polimeryzacji chlorku etylenu. Otrzymywany w ten sposób surowiec w zależności od długości łańcucha polimeru uzyskuje różne własności mechaniczne, elektryczne i przetwórcze. W zależności od rodzaju użytego rodzaju PVC uzyskuje się różne wyroby jako produkty gotowe lub półprodukty.

Folie PVC charakteryzują się:  dobrymi właściwościami mechanicznymi,  wysokim modułem sprężystości, ale niestety, niską udarnością oraz słabą odpornością w zakresie ujemnych temperatur .

Bazując na powyższych podstawowych informacjach na temat właściwości PVC, odpowiedz na postawione pytanie jest jednoznaczna. W przypadku potrzeby zastosowania folii PVC w trudnych warunkach zewnętrznych lub wewnętrznych należy zapytać specjalistów. Odpowiedzia na takie potrzeby są folie o specjalnym składzie chemicznym, wykonane z foli mroźniczej PVC ,które doskonale spisują się w temperaturach od -50℃ do +20℃. Nawet przy bardzo niskich temperaturach zachowują swoją elastyczność. Dedykowane są do pomieszczeń, gdzie występują bardzo niskie temperatury (mroźnie, komory kriogeniczne, zakłady wykorzystujące bardzo niskie temperatury w procesach technologicznych itp.) lub do hal i namiotów ,które będą eksploatowane w ujemnych temperaturach.